مرکز موسیقی بتهوون

کمانچه نریمان

950000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 7217
شرکت سازندهنریمان
جنس تیغه خرکچوب
جنس کاسهچوب توت
پوستبره
جنس شیطونکشمشاد
گوشیچوب گردو
جنس موی آرشهطبیعی
وسایل اضافیکاور، آرشه
در حال بروزرسانی