مرکز موسیقی بتهوون

کمانچه خالقی

1980000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 72112
شرکت سازندهخالقی
جنس شیطونک استخوان
نوع چوبگردو
جنس کاسهچوب توت
پوستبره
گوشیچوب گردو
در حال بروزرسانی