مرکز موسیقی بتهوون
loader

ویولن کتاب سوم و چهارم

120000 تومان
از 0 نظر

Noneدرکتاب سوم وچهارم سعی شده که تجدید نظری درآرشه گذاری وپوزیسیون ها بعمل آیدضمنا قطعات جدیدی هم اضافه گردیده است.

نویسندهروح الله خالقی
مترجم.
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه144
تاریخ انتشار1391
شابم1-86-802602-979
تیراژ2000
در حال بروزرسانی