مرکز موسیقی بتهوون
loader


شرکت سازندهدست ساز
جنس کلافافرا فر دار
سیمویژن
جنس تیغه خرکتلر سه ستاره
جنس صفحه پشتیافرا دو تیکه فر دار
جنس صفحه روییچوب اسپروس
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

نمونه ویدئو ویولن دست ساز حرفه ای M1 - نوازنده پارسا خاکسار
نمونه صدا ویولن دست ساز حرفه ای m1 - نوازنده پارسا خاکسار