مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 715102
شرکت سازندهماویس
مدلME71510
جنس زیر چانهآبنوس
پیکاپدارد
جنس صفحه انگشت گذاریآبنوس
جنس سیم گیرآبنوس
جنس گوشیآبنوس
جنس صفحه روییافرا
جنس کلاف (صفحه کناری)افرا
جنس صفحه پشتیافرا
جنس دستهافرا
جنس خرکافرا
آرشهدارد
اقلام همراههارد کیس، آرشه هشت پر، کلیفون
برندماویس مدل MEV1510
سیستم صداالکتریک
اندازه4/4
نوع پیکاپShadow
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!