مرکز موسیقی بتهوون
loader


شرکت سازندهدست ساز
جنس صفحه پشتیافرا دو تیکه
جنس کلافافرا فر دار
سیمپیرانتیو
جنس تیغه خرکآبرت فرانسه
جنس صفحه روییچوب اسپروس
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

نمونه تصویری ویولن دست ساز حرفه ای 6a - نوازنده پارسا خاکسار
نمونه صوتی ویولن دست ساز حرفه ای 6a - نوازنده پارسا خاکسار