مرکز موسیقی بتهوون
loader
قطعات شاعرانه نام یک مجموعه ده جلدی از آثار معروف ادوارد گریگ است که در برگیرنده 66 قطعه کوتاه برای پیانو بوده است.
نویسندهبه موشش انتشارات نای و نی
ناشرنای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه55
تاریخ انتشاراول1398
شابم7-25-802629-0-979
تیراژ300
در حال بروزرسانی