مرکز موسیقی بتهوون
loader
مقاله ها مباحث نظری عمومی ریتم جاستین لاندن، ترجمه ناتالی چوبینه اصول مقدماتی ریتم کورت زاکس، ترجمه ناتالی چوبینه ریتم ووزن ژان- ژاک نتی یه، ترجمه بنفشه فریس آبادی ریتم آزاد: قوم موسیقی شناسی ومطالعه موسیقی بدون وزن مارتین ر.ل کلیتن، ترجمه پوریا رمضانیان سرشت سه گانه ی ریتم: تنکردی، هنری، هویتی محمدرضا فیاض ریتم: از نقطه صفر تا وزن ساسان فاطمی تحول تاریخی مباحث نظری درباره ایقاع مفهوم وتعریف ایقاع در برخی متون ورسالات موسیقی عربی وفارسی بابک خضرایی بررسی برخی جنبه های عملی ایقاع در رسالات قدیم موسیقی حوزه اسلامی قرن هفتم تا دوازدهم هجری قمری سعید کردمافی نگاهی به ایقاع از فارابی تا امروز فرید خردمند نقدو بررسی هراس از احیای موسیقی ایرانی قدیم ، درباره نقد امیر حسین پورجوادی آرش محافظ تا فصلی دیگر سید محمد موسوی نمایه ی مقاله ها ومطالب فصلنامه (از شماره51 تا60)
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرانتشارات ماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه288
تاریخ انتشار1392
شابم0
در حال بروزرسانی