مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب به نحوی تدوین شده است تا هم برای نوازندگان سازهای کوبه ای که کاخن را به عنوان ساز دوم می نوازند کاربردی باشد و هم نیازهای مبتدیان را به کلی مرتفع سازد. برای جلوگیری از یکنواختی ناشی از تمرینات ابتدایی ریتم، این کتاب به نحوی تدوین شده تا هنرجویان در هر مرحله از تمرینات ابتدایی تقویت دست ها بتوانند برخی از ریتم های اصلی سبک های معرفی شده را اجرا نمایند. در کتاب پیش رو که مجلد دوم است، با ریتم های متنوعی آشنا می شوید و نگرشی بنیادی به نحوه نواختن کاخن در موسیقی فلامنکو پیدا خواهید کرد.

نویسندهمحمد رضا رئیسی
ناشرنای و نی
تعداد صفحه111
تاریخ انتشاراول 1396
شابم0-86-802609-0-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!