مرکز موسیقی بتهوون
loader

شش درس ویولن

25000 تومان
از 0 نظرمنوهین در این کتاب نتیجه حاصل یک عمر تجربه ی نوازندگی و تدریس خود را بر اساس اصول مکانیک نیوتنی و آموزه های یوگا نظریه پردازی کرده و این نظریه را با تمرین های عملی ،از ساده ترین تمرین های ابتدایی آرشه کشی تا تمرین های نوازندگی پیشرفته همراه ساخته است.
نویسندهیهودی منوهین
مترجمساسان گلفر
ناشرآرویج
قطعوزیری
تعداد صفحه235
تاریخ انتشار89
شابم8-04-8091-964
تیراژ3000
در حال بروزرسانی