مرکز موسیقی بتهوون
loader

آلبوم موسیقی ساحل خیال در سال 1390 برای همنوازی سازهای سنتور و ویلن سل ساخته و منتشر شد. قطعات ابتدایی و انتهایی این آلبوم با حضور ساز ویلن سل و قطعۀ نیلوفر توسط چند سنتور مختلف مانند سنتور باس ، سنتور آلتو و چهار سنتور سل کوک اجرا شده است . در این کتاب با توجه به اجرای آلبوم سعی شده پارتیتور گروهی قطعات نیز در آن گنجانده شود . همچنین نت های هر یک از سازها به طور جداگانه نیز نگاشته شده است تا نوازندگان جهت همنوازی و گروهنوازی سهولت بیشتری در اجرا داشته باشند .

نویسندهمحسن غلامی
ناشرانتشارات چکاد هنر
قطعرحلی
تعداد صفحه67
تاریخ انتشار1395
شابم6-33-802618-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!