مرکز موسیقی بتهوون
این کتاب بر اساس قطعاتی تنظیم گردیده که شما با فلوت بنوازید. همینطور که پیش می روید با نت ها وواژه ها وعلائم جدید موسیقی آشنا می شوید.قطعات آموزشی هم به مرور مشکل تر می شود بطوریکه شما مجبور می شوید مدت بیشتری را صرف تمرین ها بکنید.تقریبا در اواخر کتاب قطعاتی برای دو فلوت وبعضی از آنها برای فلوت وپیانو قرار داده شده است.
نویسندهکتی الیوت
مترجمحسن مفیدی
ناشرپارت
قطعرحلی
تعداد صفحه48
تاریخ انتشار1392
شابم2-32-5664-964
تیراژ2000
در حال بروزرسانی