مرکز موسیقی بتهوون
loader

قطعات پاپ آسان

20000 تومان
از 0 نظراین کتاب برای فلوت کلیددار با همراهی پیانو قابل اجرا با ویلن در دو سطح مقدماتی وپیشرفته تنظیم شده است.
نویسندهاستیفن جورو
مترجمفرد سراج
ناشررهام
قطعرحلی
تعداد صفحه40
تاریخ انتشار1392
شابم7-31-802600-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی