مرکز موسیقی بتهوون
loader
در این مجموعه تعدادی از آهنگ های پاپ قدیمی جمع آوری شده است آهنگهایی که بیشتر مردم با آنها خاطره دارند و از نواختن آنها لذت می برند.
نویسندهسامان ضرابی
ناشرپنج خط
قطعرحلی
تعداد صفحه64
تاریخ انتشاراول97
شابم3-54-802630-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی