مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 251162
کمانچه : استاد اصغر بهاری
صاحب اثراستاد اصغر بهاری
ناشرچهارباغ
زمان6 سی دی
تاریخ انتشار1384
شماره مجوز4586/1س
نوازندگانعلی اصغر بهاری به سال 1284 در ناحیه بازارعباس آباد تهران متولد شد. پدرش محمد تقی خان، وی را تحت تعلیم مستقیم خود قرار داد . این مجموعه شامل 6 سی دی می باشد.
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!