مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 251101

استاد فرهاد فراهانی

صاحب اثراستاد فرهاد فراهانی
ناشردنیای نرم افزار سینا
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز0
نوازندگانعناوین آموزش آواز وتصنیف خوانی: آشنایی با آواز وتصنیف/ شناخت گستره صدایی/ تمرینات صداسازی/ تصنیفی در دستگاه شور/ تمرینات مقدماتی تحریر/ تصنیفی در مایه دشتی/ ردیف شناسی/ آشنایی با شناسه های گوشه/ تصنیفی در بیات زند/ ارتباط بیات زند با دستگاه شور/ وغیره
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!