مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 251103

عناوین آموزش سلفژ: مفاهیم پایه در سلفژ/ تمرین پایه ای تقویت گوش/ آشنایی با فواصل موسیقی/ شنیدن نت های هم صدا/ تمرین عملی فاصله هم صدا/ شنیدن نت های اکتاو/ تمرین عملی نتهای اکتاو/ معرفی نتها در فاصله پنجم/ تمرین عملی نتها به فاصله پنجم/ نکاتی در بهینه سازی تمرینها/ شنیدن فواصل چهارم/ تمرین با انتخاب نت های تصادفی/ فواصل سوم بزرگ/ تمرین عملی فواصل سوم بزرگ/ فواصل سوم کوچک/ غیره

صاحب اثراستاد محمد هادی عیانبد
ناشردنیای نرم افزار سینا
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز0
نوازندگاناستاد محمد هادی عیانبد
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!