مرکز موسیقی بتهوون

دو دفتر برای گیتار

34000 تومان
از 0 نظرمجموعه ی پیش رو درای دو بخش و قابل استفاده برای هنرجویان و مدرسان گیتار می باشد. هر بخش از کتاب دارای ساختاری متفاوت نسبت به دیگر بخش ها است و هر قسمت شامل قطعاتی از بزرگان موسیقی می باشد.
نویسندهرضا محجوبی نیا
ناشرآفشید
قطعرحلی
تعداد صفحه70
تاریخ انتشار1388
شابم2-1-9014523-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی