مرکز موسیقی بتهوون
loader

مجموعه قطعاتی که در پیش روی شماست نگاه کوچکی به موسیقی فولکور لیران است که برای نواختن با پیانو و همچنین سازهای مضرابی ایرانی تنظیم گردیده است.

نویسندهپدرام محمودی
ناشررهام
قطعرحلی
تعداد صفحه60
تاریخ انتشاردوم1394
شابم7-24-7707-964
تیراژ5000
در حال بروزرسانی