مرکز موسیقی بتهوون
مجموعه حاضر شامل قطعات معروفی از همه سبکهای پیانویی می باشد. قطعات این کتاب همراه با تصویر سازی هست که فراگیری این کتاب را برای نوآموزان جذاب تر میکند.
نویسندهپائولین هال
مترجممانیا وطنیان
ناشرنای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه84
تاریخ انتشاراول 1398
شابم1-56-802629-0-979
تیراژ200
در حال بروزرسانی