مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 6 از 6
کودک سنتور شادی ( جلد 3)
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

متد پیانو کودکان جلد سوم
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

متد پیانو کودکان جلد دوم
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

متد پیانو کودکان جلد اول
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

دوره آسان آموزش پیانو و ارگ جان تامسون جلد سوم
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

مجموعه کتاب‌های دوره آسان برای پیانو و ارگ، توسط جان تامسون تالیف شده اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

دوره آسان آموزش پیانو و ارگ جان تامسون جلد دوم
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

مجموعه کتاب‌های دوره آسان برای پیانو و ارگ، توسط جان تامسون تالیف شده اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

دوره آسان آموزش پیانو و ارگ جان تامسون جلد اول
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

مجموعه کتاب‌های دوره آسان برای پیانو و ارگ، توسط جان تامسون تالیف شده اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

جان تامسون کتاب پنجم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

24 دقیقه با کودکان و نوجوانان
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

قدم به قدم متد گیتار کودکان جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

مجموعۀ 3 جلدی کتاب متد گیتار کودکان که برای مبتدیان گروه سنی 6 تا 11 سال بسیار مناسب می‌باشد، مفاهیم و نکات پایه و اصلی گیتار را آموزش می‌دهد. در این کتاب نه تنها از آهنگ‌های معروف کودکان استفاده شده، بلکه از عکس‌ها و تصاویر جذاب نیز بهره گرفته شده تا هنگام تمرین احساس خستگی نکند.

قدم به قدم متد گیتار کودکان جلد سوم
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

مجموعۀ 3 جلدی کتاب متد گیتار کودکان که برای مبتدیان گروه سنی 6 تا 11 سال بسیار مناسب می‌باشد، مفاهیم و نکات پایه و اصلی گیتار را آموزش می‌دهد. در این کتاب نه تنها از آهنگ‌های معروف کودکان استفاده شده، بلکه از عکس‌ها و تصاویر جذاب نیز بهره گرفته شده تا هنگام تمرین احساس خستگی نکند.

قدم به قدم متد گیتار کودکان جلد اول
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

مجموعۀ 3 جلدی کتاب متد گیتار کودکان که برای مبتدیان گروه سنی 6 تا 11 سال بسیار مناسب می‌باشد، مفاهیم و نکات پایه و اصلی گیتار را آموزش می‌دهد. در این کتاب نه تنها از آهنگ‌های معروف کودکان استفاده شده، بلکه از عکس‌ها و تصاویر جذاب نیز بهره گرفته شده تا هنگام تمرین احساس خستگی نکند.