مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 5 از 5
تاریخ موسیقی غرب(ری بنت)
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

درک و دریافت موسیقی
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

"دلیل نگارش کتابی دیگر برای درک موسیقی چیست؟" راجر کیمی ین در کتاب درک ودریافت موسیقی، با بررسی مفصل سبک ها و گونه های مدوّن موسیقی کلاسیک اروپایی از قرون وسطا تا آغاز دهه ۱۹۹۰ و نگاهی به برخی از گونه های موسیقی ملل، مطالبی ضروری برای رشد و ارتقاء آگاهیِ علاقه‌مندانِ جدّیِ موسیقی فراهم می آورد.

باخ،بتهوون و باقی برو بچه ها
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

آموزش آهنگسازی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

None

هارمونی کاربردی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

رساله هارمونی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

None

حل المسائل –رساله هارمونی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

None

یکصد آهنگ کلاسیک برای ویولن
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

آهنگ های دلنشین برای ویولن
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

None

در یاچه قو
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

None

کلاسیک فاوریز برای پیانو
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب