مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 7 از 7
ردیف میرزا عبدا... برای تار و سه تار
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

نوا برای نوآموزان موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف دوره عالی استاد علی اکبر شهنازی
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف میرزا حسینقلی
430000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آواز دشتی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دوره دوم ویولن ردیف استاد ابوالحسن صبا
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دوره اول ویولن ردیف استاد صبا
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دوره ردیف نوازی اسدالله ملک
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

نی ردیف استاد ابوالحسن صبا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف موسیقی سنتی ایران ویژه نی نوازی
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

بداهه نوازی های مهدی خالدی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

رنگ های هفت دستگاه
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف آوازها و تصنیف های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی
650000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی و به کوشش استاد پایور به چاپ رسیده است. این کتاب متشکل از 2 بخش اصلی آوازها و تصنیف‌ها می‌باشد. در هر بخش، قطعات منحصر به فردی وجود دارد که خواننده را جذب خود می‌کند.

ردیف میرزا عبد الله برای سنتوربر اساس اجرای مجید کیانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف میرزا عبدالله برای سنتور
195000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

شعر بی واژه2 تکنوازی های پرویز مشکاتیان
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

شعر بی واژه 3 تکنوازی های پرویز مشکاتیان
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

شعر بی واژه 1 مجموعه تکنوازی های مشکاتیان
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

شعر بی واژه 4 مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف دوره ابتدایی سنتور
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف استاد ابوالحسن صبا برای سنتور چپ کوک
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دوره های سنتور_ردیف استاد ابوالحسن صبا
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار