مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 7 از 7
ردیف میرزا حسینقلی
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آواز دشتی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

رنگ های هفت دستگاه
24000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف آوازها و تصنیف های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی
290000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی و به کوشش استاد پایور به چاپ رسیده است. این کتاب متشکل از 2 بخش اصلی آوازها و تصنیف‌ها می‌باشد. در هر بخش، قطعات منحصر به فردی وجود دارد که خواننده را جذب خود می‌کند.

دوره ابتدایی سنتور
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار