مرکز موسیقی بتهوون
loader
دانستنی های علمی موسیقی(جلددوم)
14500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

اطلاعات جامع موسیقی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

رساله ارکستراسیون(4جلدی)
900000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

تئوری موسیقی ریتم و وزن جلد اول
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

استاد امیر انجیری استرکی، در بخش اول کتاب تئوری موسیقی تلاش نموده تا با بررسی نظری ریتم در موسیقی، ارائه تعاریف مناسب در مورد اصطلاحات و قواعد موسیقایی، همچنین مقایسه ریتم در موسیقی غربی و ایرانی و ارائه نمونه های رایج آن هنرجویان را برای درک و انجام تمرینات بخش عملی کتاب آماده نماید.