مرکز موسیقی بتهوون
loader
هارمونی در موسیقی قرن بیستم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

کتاب هارمونی در موسیقی قرن بیستم، بر موضوع تئوری، تجزیه و تحلیل، بررسی و دسته‌بندی، مرتب سازی مباحث مخلف هارمونی معاصر تمرکز دارد که در طی تاریخ، دستخوش تغییر و تحول شده است.

کوچ بنفشه ها(از مجموعه آثار ارکسترال هوشنگ کامکار)
280000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

چنین نخواهد ماند(از مجموعه آثار ارکسترال هوشنگ کامکار)
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هیچ در هیچ(از مجموعه آثار ارکسترال هوشنگ کامکار)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

در گلستانه(از مجموعه آثار ارکسترال هوشنگ کامکار)
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

دور تا نزدیک(از مجموعه آثار ارکسترال هوشنگ کامکار)
260000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

سماع ضربی ها(از مجموعه آثار ارکسترال هوشنگ کامکار)
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

پوئم سمفونی های خرمشهر و حلبچه(از مجموعه آثار ارکسترال هوشنگ کامکار)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

شباهنگام و باغ های پژمان(از مجموعه آثار ارکسترال هوشنگ کامکار)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

منظومه های سمفونیک کامکار(از مجموعه آثار ارکسترال هوشنگ کامکار)
310000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

محاق(از مجموعه آثار ارکسترال هوشنگ کامکار)
260000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

ویولن کنسرتو هوشنگان(از مجموعه آثار ارکسترال هوشنگ کامکار)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

خاطرات جوانی(از مجموعه آثار ارکسترال هوشنگ کامکار)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان