مرکز موسیقی بتهوون
loader
بازی با پیانو(جلد1و2)
132000 تومان 150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

کمانچه نوازی نوین(دفتر اول و دوم)
123200 تومان 140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

کتاب کمانچه نوازی نوین، به آموزش نواختن کمانچه به شیوه‌ای جدید می‌پردازد. تمرین‌ها و قطعات این کتاب که توسط سینا علم، نویسندۀ این کتاب طراحی شده است، هنرجو را قادر می‌سازد تا تکنیک‌های نوازندگی کمانچه را در قالب دستگاه‌های موسیقی ایرانی بیاموزد و از آن‌ها در بداهه نوازی و دونوازی استفاده نماید.

هارمونی موسیقی ایرانی
90000 تومان 120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

تمبکانه
102000 تومان 120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

عود از مبانی تا ردیف
99000 تومان 110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

در کتاب عود از مبانی تا ردیف، مطالب آموزشی ضروری به صورت طبقه‌بندی شده ارائه می‌شود. همچنین، دروس نظری و تئوری موسیقی در کنار تمرین‌ها برای نوآموزان آورده شده است.

آموزش کوک سنتور ستایش
72000 تومان 90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

هفتاد نغمه در برابر باد
76500 تومان 90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

دنیای ویولنسل
68000 تومان 85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

میومیو
45500 تومان 70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو