مرکز موسیقی بتهوون
آلبوم یاغه

درباره یاغه

یاغه، بیانگر زمزمه ها و نوازش دستانیست که سالیان سال لغزیدند تا ایل، شکوهمند کوچ کند. دم هایی که گرم شدند و سرخوش، تا ایلیانی ها عاشق شوند و راه بهار در پیش گیرند. ایل صدا می خواست و بودند، عاشقانی که نغمه ها سردادند، فریادها کشیدند تا خاطرات پرفراز و نشیب ایل را بر پرده تاریخ حک نمایند.

مجموعه‌ی پیش رو نگرشی‌ست متاثر از احساسات و اندیشه های موسیقیایی خاندان ایلخانی و گاه برداشتی آزاد از نواخته های خداداد مرادی کرنا نواز چیره دست که سیر روایت این مجموعه را راحت تر می سازد.

خرید آلبوم با امضای ابراهیم کهندل پور

نوازندگان و همراهان آلبوم یاغه

نوازندگان و همراهان آلبوم یاغه

ابراهیم کهندل پور، آواز و سه تار

ابراهیم کهندل پور، آواز و سه تار

کوارتت مینیاتور

کوارتت مینیاتور

نمونه صوتی از آلبوم یاغی

نام نمونه صوتی
مقدمه، آواز ابوالحسن خان
ميلگ، آواز ياغه
آواز حيدري، معصوم ، يورغا هلي
جنگ نامه
اينانما
دوللور جام، زارنجي
رقص همايوني، آواز اله-قلي خان، سحرآوازي
آواز بيستون، هاينا