مرکز موسیقی بتهوون
loader

یاغه

50000 تومان
از 0 نظر

یاغه، بیانگر زمزمه ها و نوازش دستانیست که سالیان سال لغزیدند تا ایل، شکوهمند کوچ کند. دم هایی که گرم شدند و سرخوش، تا ایلیانی ها عاشق شوند و راه بهار در پیش گیرند. ایل صدا می خواست و بودند، عاشقانی که نغمه ها سردادند، فریادها کشیدند تا خاطرات پرفراز و نشیب ایل را بر پرده تاریخ حک نمایند.  • کد انبار: 212573
مجموعه‌ی پیش رو نگرشی‌ست متاثر از احساسات و اندیشه های موسیقیایی خاندان ایلخانی و گاه برداشتی آزاد از نواخته های خداداد مرادی کرنا نواز چیره دست که سیر روایت این مجموعه را راحت تر می سازد
صاحب اثرابراهیم کهندل پور - فردین رستمی
ناشرمرکز نشر و پخش جوان
تاریخ انتشار1399
شماره مجوز99-4455
نوازندگانابراهیم کهندل پور، فردین رستمی، کوارتت مینیاتور
در حال بروزرسانی

محصولات مرتبط