مرکز موسیقی بتهوون
loader


این کتاب شامل قطعات مختلفی از جمله پیش درآمد و رنگ،قطعات ضربی و چهار مضرابها،که در کلیه دستگاهها و آوازها ساخته شده و اسامی گوشه ها در طول هر قطعه ذکر گردیده است.

نویسندهمنصور نریمان
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه108
تاریخ انتشار1382
شابم6-78-5842-964
تیراژ2000
در حال بروزرسانی