مرکز موسیقی بتهوون
loader

یاد و باد

45000 تومان
از 0 نظرکتاب حاضر شامل سی ترانه و تصنیف شور می باشد که در اختیار هنرجویان سنتور قرار دارد.

نویسندهمجتبی زمانی
مترجم.
ناشردرویش خان
قطعرحلی
تعداد صفحه48
تاریخ انتشار1390
شابم7-0-9104521-0-979
تیراژ2000
در حال بروزرسانی