مرکز موسیقی بتهوون
loader


شرکت سازندهالحمرا
جنس صفحه پشتیماهون لمینت
جنس صفحه کناریماهون لمینت
جنس دستهماهون
لعاب بدنهمات ساتنی
جنس فرتاستخوان
جنس صفحه انگشت گذاریRosewood
جنس صفحه روییسدر قرمز یکپارچه
تعداد سیم6
تعداد فرت 19 عدد
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

نمونه تصویری گیتار الحمرا Z-Nature نوازنده مسعود پیرانی
نمونه صوتی گیتار الحمرا Z-Nature نوازنده مسعود پیرانی