مرکز موسیقی بتهوون

گیتار الحمرا Z-Nature

10050000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 79232
شرکت سازندهالحمرا
جنس صفحه انگشت گذاریRosewood
تعداد فرت 19 عدد
جنس صفحه روییسدر قرمز یکپارچه
تعداد سیم6
جنس صفحه پشتیماهون لمینت
جنس صفحه کناریماهون لمینت
جنس دستهماهون
لعاب بدنهمات ساتنی
جنس فرتاستخوان
در حال بروزرسانی
نمونه تصویری گیتار الحمرا Z-Nature نوازنده مسعود پیرانی
نمونه صوتی گیتار الحمرا Z-Nature نوازنده مسعود پیرانی