مرکز موسیقی بتهوون
loader

(به اضافه ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده)شرکت سازندهالحمرا
جنس صفحه پشتیماهون لمینت
جنس صفحه کناریماهون لمینت
جنس دستهماهون
لعاب بدنهمات ساتنی
جنس فرتاستخوان
جنس صفحه انگشت گذاریRosewood
جنس صفحه روییسدر قرمز یکپارچه
تعداد سیم6
تعداد فرت 19 عدد
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

نمونه تصویری گیتار الحمرا Z-Nature نوازنده مسعود پیرانی
نمونه صوتی گیتار الحمرا Z-Nature نوازنده مسعود پیرانی