مرکز موسیقی بتهوون
loader


شرکت سازندهاشترونان
جنس فرتاستخوان
جنس صفحه انگشت گذاریRosewood
جنس صفحه روییصنوبر یکپارچه
جنس صفحه پشتیماهون لمینت
جنس دستهماهون
جنس صفحه کناریماهون لمینت
تعداد فرت19
لعاب بدنهبراق
تعداد سیم6
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!