مرکز موسیقی بتهوون
loader

(به اضافه ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده)شرکت سازندهاشترونان
جنس فرتاستخوان
جنس صفحه انگشت گذاریRosewood
جنس صفحه روییصنوبر یکپارچه
جنس صفحه پشتیماهون لمینت
جنس دستهماهون
جنس صفحه کناریماهون لمینت
تعداد فرت19
لعاب بدنهبراق
تعداد سیم6
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!