مرکز موسیقی بتهوون


  • کد انبار: 79133
شرکت سازندهاشترونان
جنس صفحه انگشت گذاریRosewood
لعاب بدنهبراق
تعداد فرت19
تعداد سیم6
جنس فرتاستخوان
جنس صفحه روییصنوبر یکپارچه
جنس صفحه پشتیماهون لمینت
جنس صفحه کناریماهون لمینت
جنس دستهماهون
در حال بروزرسانی