مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب پیش رو مجموعه ای از آهنگ های جاودانه ایرانی و کلاسیک می باشد که برای نوازندگان گیتار تنظیم شده است.
نویسندهشهرام نیرومند
ناشرتنعیم
قطعرحلی
تعداد صفحه27
تاریخ انتشاراول 1396
شابم5-84-7413-600-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!