مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب شامل سه فصل می باشد: فصل اول:گام های تنال ومدال باعلامت کلید دار دیز دار فصل دوم: گام های تنال ومدال باعلامت کلیدهای بمل دار فصل سوم: گلم های اتنال (کروماتیک) هارمونیک وملودیک فصل چهارم: گام های متقارن فصل پنجم: رهنمای درجات گام ها

نویسندهامیر جاویدان
مترجم.
ناشرهنر و فرهنگ
قطعرحلی
تعداد صفحه426
تاریخ انتشار1389
شابم4-00-802616-0-979
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!