مرکز موسیقی بتهوون
loader


کتاب حاضر مجموعه ای از آثار کردی کلاسیک می باشد که هنرجو را برای اجرای دقیق راهنمایی کرده است.
نویسندهمنصور حسینی
ناشرنای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه28
تاریخ انتشاراول1398
شابم5-45-802629-0-979
تیراژ100
در حال بروزرسانی