مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 715227
شرکت سازندهسندنر
مدل301
جنس زیر چانه ایآبنوس
جنس دستهافرا
جنس خرکافرا
آرشهدارد
نوع آرشههشت پر
اقلام همراههارد کیس، آرشه هشت پر، کلیفون
اندازه2/4
جنس صفحه انگشت گذاریچوب روزوود
جنس آرشهآبنوس با موی مصنوعی
برندسندنر مدل 301
جنس صفحه روییافرا
جنس کلاف (صفحه کناری)افرا
جنس صفحه پشتیافرا
جنس سیم گیررزوود
جنس گوشی هاآبنوس
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!