مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 715179
شرکت سازندهاشتاینر
مدل2/4
جنس صفحه انگشت گذاریآبنوس
جنس زیر چانهآبنوس
جنس آرشهBrazilwood با گیره تنظیم Rosewood
جنس سیم گیرآبنوس
جنس کلاف (صفحه کناری)افرا
جنس صفحه پشتیافرا
جنس گوشی هاآبنوس
جنس دستهافرا
جنس خرکافرا
آرشهدارد
نوع آرشههشت پر
اقلام همراههارد کیس، آرشه
برنداشتاینر
اندلزه2/4
جنس صفحه روییکاج
جنس خرکافرا
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

محصولات مرتبط