مرکز موسیقی بتهوون
loader


هارمونی قرن بیستم نه یک رساله صرفا نظری است و نه یک روش سازمان یافته شخصی بلکه شرحی است از مصالح هارمونیک ویژه که به طور معمول به وسیله آهنگسازان قرن بیستم مورد استفاده قرار گرفته است.

نویسندهوینسنت پرسی کتی
مترجمهوشنگ کامکار
ناشردانشگاه هنر
قطعوزیری
تعداد صفحه360
تاریخ انتشار91
شابم7-01-6218-964-978
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!