مرکز موسیقی بتهوون
loader

موسیقی هندوچین یکی از چند جلد مورد پژوهی است که می توان در کنار کتابِ موسیقایی بیاندیشیم که جلدِ محوریِ مجموعه ی موسیقی جهان است به آن رجوع کرد. کتاب موسیقایی بیاندیشیم در بر گیرنده ی موسیقیِ فرهنگ های گوناگون و چارچوبی برای کاوش در فعالیت های موسیقایی سراسر دنیا اس . این کتاب بستر سازِ مجموعه ای از مورد پژوهی ها موسیقی معاصر را مبدأ قرار داده و سنت ها و اطلاعات تاریخی را آنجا که به زمان حال مربوط می شوند مورد بحث قرار می دهد.

نویسندهتی . ویسواناتهان – متیو هارپ آلن
مترجمکبری ذوله
ناشرانتشارات ماهور
قطعرقعی
تعداد صفحه168
تاریخ انتشار1394
شابم7-48-8772-964-978
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!