مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب شامل اطلاعات دقیق و مبسوطی درباره احوال و آثار مصنفان نخبه ی موسیقی کلاسیک رمانتیک و مدرن و اپراست. در این اثر به احوال و آرای مردان بزرگی که پیش از باخ بودند تا یوهان سباستین باخ فرانتز ژوزف هایدن ریشار اشتراوس ایگور استراوینسکی و دیگران اشاره شده است.
نویسندهوالاس براک وی . هربرت واینستاک
مترجممهدی فروغ
ناشرعلمی و فرهنگی
قطعوزیری
تعداد صفحه930
تاریخ انتشاردوم 1394
شابم0-510-121-600-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی