مرکز موسیقی بتهوون
loader

در جلد دوم متد حاضر تنالیته های مختلف دو ماژور، سل ماژور، فا ماژور، لا مینور، می مینور، ر ماژور و همچنین مهمترین آکوردهای ماژور و مینور و هفت آموزش داده می شود.

نویسندهمورتی وران منوس
مترجمپیام رضوی
ناشرنشر نکیسا
قطعرحلی
تعداد صفحه85
تاریخ انتشار1395
شابم8-8-9014588-0-979
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!