مرکز موسیقی بتهوون
loader


این کتاب به صورت خودآموز نیست و اگر هم توضیحاتی در برخی از بخش های کتاب داده شده است صرفا برای سهولت یادگیری هنرجو است. در این کتاب از بیان تخصصی بحث تئوری اجتناب شده است و هنرجو باید برای یادگیری این مطالب به استاد یا کتب تئوری موسیقی مراجعه کند. در این کتاب بر دو موضوع تاکید شده است: وزن خوانی و ریتم، آکورد.

نویسندهمجید بهبهانی
مترجم.
ناشرمولف
قطعرحلی
تعداد صفحه180
تاریخ انتشار1392
شابم7-064-69850-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!