مرکز موسیقی بتهوون
loader

فصل های این کتاب را می توان به شش بخش،تئوری مقدماتی خموسیقی، روش صحیح نوازندگی در راستای بکارگیری درست ارگانیسم بدن ودست ها، برای اجرای نت های یک صدایی، نت های چند صدایی، تکامل انگشتان دستها، وآشنایی کامل با صداهای واقع در سراسر گیتار تقسیم نمود.

نویسندهامیر جاویدان
مترجم.
ناشرهنروفرهنگ
قطعرحلی
تعداد صفحه344
تاریخ انتشار1391
شابم1-01-802616-0-979
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!