مرکز موسیقی بتهوون
loader

در این کتاب نیز سعی بر آن بوده است که قطعات مشکل پیانویی و یا قطعاتی که برای سازهای دیگر نوشته شده اند گردآوری شده و به شکل ساده و روان برای پیانو تنظیم و تدوین شوند تا برای هنرجویان پیانو راهی باشد میان نواختن و فراگیری کتاب های آموزشی و آثار دشوار پیانو، شاید بدین وسیله باعث دلگرمی هر چه بیشتر هنر جویان برای آموختن پیانو و موسیقی به طور کلی باشد.

نویسندهناصر شکرایی
مترجم.
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه148
تاریخ انتشار1391
شابم9-77-802602-0-979
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!