مرکز موسیقی بتهوون

سی قطعه برای فلوت ریکوردر

15000 تومان
از 0 نظر

Noneاین مجموعه شامل 30قطعه منتخب می باشد که بطور اختصاصی برای فلوت ریکوردر تنظیم شده اند، گرچه بوسیله سایر سازهای بادی نیز قابل اجرا می باشند.

نویسندهسوپرانو- ژرمن
مترجماشکان عسگری- محمدرضا بروشکی
ناشرهنر وفرهنگ
قطعرحلی
تعداد صفحه69
تاریخ انتشار1383
شابم3-33-5556-964
تیراژ2000
در حال بروزرسانی