مرکز موسیقی بتهوون
loader
: این کتاب با توجه به لزوم فراهم کردن شناخت زندگی موسیقی دانان و هنرمندان گذشته ی کشورمان تهیه شده است.
نویسندهفرها فخرالدینی
ناشرمعین
قطعوزیری
تعداد صفحه716
تاریخ انتشار1397
شابم3-196-165-964-978
تیراژ550
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!