مرکز موسیقی بتهوون
loader
از زبان مولف: امروزه نوشتن درباره فرانتس لیست کاری فریبنده و در عین حال پیچیده است. در گذشته وضع فرق می کرد زیرا یک دهه پس از مرگ استاد، افسانه ای ساخته و به دقت آراسته شده وجود داشت که کسی تردیدی در آن نداشت.
نویسندهاورت هلم
مترجمفرامرز نجد سمیعی
ناشردنیای نو
قطعوزیری
تعداد صفحه200
تاریخ انتشار1387
شابم7-02-172-964-978
تیراژ1100
در حال بروزرسانی