مرکز موسیقی بتهوون
loader

رگتایم فرم موسیقی امریکایی به نهایت محبوبی بود که حدود سال 1890 آغاز شد و اوج شکوفایی اش تا سال 1915 ادامه داشت. رگتایم مردم را با سبک دلی و نشاط به فراموش کردن مشکلات دلگرم می ساخت. این مجموعه شامل بعضی از رگتایم های برتر هستند. معیار انتخاب توسط مارک جانزا با هارمونی ناگهانی و ریتم های سنکوپ گذاری شده ی رگتایم کلاسیک از میان آثار اسکات جوپلین و در میان آهنگسازان فرانسوی از میان آثار کلود دبوسی و اریک ساتی که دو نفر از بزرگترین آهنگسازان رگتایم های کلاسیک هستند، برگزیده شده اند. و نیز تعدادی از رگتایم های برتری از آهنگسازان کمتر شناخته شده را نیز در این مجموعه آورده ایم.

نویسندهموریس هینسون
مترجممهرداد آشتیانی
ناشرهنر و فرهنگ
قطعرحلی
تعداد صفحه176
تاریخ انتشار1394
شابم4-42-802616-0-979
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!