مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب یا خط مشی عملی ومناسب سن کودکان برای تئوری آهنگسازان موسیقی است. در سه بخش برای موتیف وتکنیک های آهنگسازی مانند تکرار، سکانس، معکوس و...تمرکز می کند. دارای تمریناتی هم زمان در نقاشی وموسیقی است که باعث درک بهتر این تکنیک ها می شود. همچنین تکنیک های آموزش داده شده ودر هر بخش کتاب را در موسیقی دیگر آهنگسازان جستجو می کند ونشان می دهد که منجر به ملموس شدن بهتر آن تکنیک ها می شود.

نویسندهفرنسس بالودیس
مترجمایلیا بهارلو
ناشرماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه80
تاریخ انتشار1393
شابم2-0474-26-080-979
تیراژ2200
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!