مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب خنیاگر آسمانی خلاصه ای از زندگی و آثار استاد مجید وفادار است. متاسفانه اطلاعات مستند ما از موسیقی و موسیقی دانان ایرانی بسیار کم است.هدف از تهیه این مجموعه بازشناسی این نوع موسیقی به نسل جوان است.
نویسندهمجید وفادار
ناشرپازینه
قطعرحلی
تعداد صفحه243
تاریخ انتشار1396
شابم9-141-180-600-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی